آگهی جذب نیرو

مجتمع صنایع غذایی و بسته بندی شابج(دلگشا)

پرسشنامه

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شغل پدر:

جنسیت:

میزان تحصیلات:

سن:

وضعیت تاهل:

سابقه کار و بیمه:

آدرس محل سکونت:

شماره تماس: