این چای ها را ننوشید

توسط |۱۳۹۹-۱۰-۱۲ ۱۳:۴۰:۴۵ +۰۰:۰۰۱۲ام دی, ۱۳۹۹|دانستنی|

١- چاى داغ و سوزان ٢- چاى سرد ، چرا كه هاضمه را مختل مى كند ٣- پيش از خوردن