مدت زمان دم کشیدن چای ایرانی

توسط |۱۳۹۹-۸-۱۹ ۰۷:۵۹:۵۵ +۰۰:۰۰۱۹ام آبان, ۱۳۹۹|دانستنی|

» اگر میخواهید چای زووتر دم بکشد پارچه ای روی قوری قرار دهید و پس از دم کشیدن پارچه را