چرا برنج کهنه بهتر است؟

توسط |۱۳۹۹-۸-۱۹ ۰۷:۱۷:۴۳ +۰۰:۰۰۱۹ام آبان, ۱۳۹۹|دانستنی|

برنج کهنه اگر از برداشت برنج چند ماهی گذشته باشد می­ توان برنج را برنج کهنه در نظر گرفت. برنج کهنه