توضیحات

نخود صد در صد پاک شده در بسته بندی 900 گرمی