توضیحات

نخود آبگوشتی صد در صد پاک شده در بسته بندی 400 گرمی