توضیحات

لپه صد در صد پاک شده در بسته بندی 400 گرمی