توضیحات

لوبیا قرمز صد در صد پاک شده در بسته بندی 900 گرمی