توضیحات

سویا درجه یک محصولی از صنایع غذایی دلگشا در بسته 200 گرمی