توضیحات

برنج دمسیاه بینظیر ، گلچینی از شالیزارهای شمال ، محصول درجه یک و صد در صد ایرانی