توضیحات

باقالا صد در صد پاک شده در بسته بندی 400 گرمی